Bez kategorii

Dlaczego ceny nawozów rosną?

Nawozy są niezbędnym elementem składającym się na skuteczną uprawę roślin. Jednak w ostatnim czasie ich ceny znacząco wzrosły, co powoduje lawinę pytań o przyczyny zaistniałej sytuacji. Zatem, czemu nawozy są takie drogie?

Dlaczego ceny nawozów rosną?

Według wyjaśnień ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi trudna sytuacja na rynku nawozowym jest wynikiem trendów obecnych na rynkach światowych. Wynika to nie tylko z wysokiego poziomu polskiego eksportu oraz importu, ale również z uzależnienia krajowej produkcji od importowanych surowców, czyli gazu ziemnego, chlorku potasu oraz fosforytów. Poziom produkcji krajowej pozwala na niemalże całkowite zaspokojenie potrzeb polskiego rolnictwa w związku ze stosowaniem nawozów azotowych oraz fosforowych. Problem pojawia się jednak w przypadku nawozów potasowych, które pochodzą głównie z importu. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na ceny nawozów w Polsce, są dynamiczny wzrost cen gazu ziemnego, który potrzebny jest do produkcji amoniaku. Amoniak jest natomiast potrzebny do wyprodukowania aż 97% nawozów azotowych. 

Kolejnym powodem odpowiadającym na pytanie – dlaczego rosną ceny nawozów, jest wzrost cen w imporcie. Co za tym idzie wzrost cen nawozów w handlu światowym przekładający się na podwyżki cen nawozów i importowanych. W wyniku danych pochodzących z Banku Światowego miesięczne ceny nawozów mineralnych obecne w handlu światowym w okresie od grudnia 2018 do połowy roku 2020 znajdowały się w zauważalnym trendzie spadkowym. Natomiast od lipca 2020 sytuacja uległa odwróceniu i rozpoczął się trend wzrostowy. Taka sytuacja bezpośrednio związana jest ze wzrostem cen pożywienia na rynkach światowych, skutkującym zwiększeniem się popytu na nawozy w skali globalnej. 

Dlaczego nawozy drożeją? Co jeszcze może wpływać na wzrost ich cen?

Według ministerstwa kolejną przyczyną wzrostu cen nawozów mogą być podwyżki cen paliw ropopochodnych. W wyniku wzrostu cen nośników energii na krajowym rynku dochodzi do wzrostu kosztów transportu surowców potrzebnych do produkcji nawozów, a także gotowych nawozów. 

Można również zakładać, że wzrost cen mocznika w pewnym stopniu mógł wpłynąć na wzrost cen innych nawozów azotowych. Co więcej, niezwykle ważnym czynnikiem  przekładającym się na wzrost kosztów produkcji nawozów mineralnych są zwiększające się ceny uprawnień do emisji CO2. Z przygotowanych przez KOBiZE raportów wynika, że koszt prawa do wypuszczenia do atmosfery tony CO2 wzrósł praktycznie ponad dwukrotnie. Ceny tych uprawnień wciąż rosną, jednak duży udział w zmianie cen jest wynikiem działań spekulacyjnych, ponieważ handluje się nimi na giełdzie. 

Do przyczyn wzrostu cen nawozów na rynku można również zaliczyć rosnącą wśród rolników panikę przed niemożnością zrealizowania zakupów nawozowych. W rezultacie preparaty kupowane są przez rolników w bardzo wysokich cenach, co przekłada się na dodatkową stymulację popytu wynikającą z obawy o kolejne wzrosty cen w kolejnych miesiącach. Ponadto rolnicy obawiają się o ograniczenie produkcji nawozów przez polskie zakłady, co znacząco zwiększa panikę i napędza popyt. 

Kolejnym powodem wzrostu cen nawozów jest zwiększenie się kosztów zakupu roślin oleistych oraz zbóż. Przekłada się on również na wyższe ceny produktów wykorzystywanych do nawożenia roślin. 

Czemu nawozy takie drogie? Podsumowanie

Na wzrost cen nawozów ma wpływ wiele czynników, na które rolnicy nie mają większego wpływu. Sytuacja na rynku dynamicznie się zmienia, dlatego w miarę możliwości warto zachować spokój i nie poddawać się ogólnie panującej panice. Takie podejście i masowe wykupywanie nawozów za niebotyczne kwoty nie jest idealnym rozwiązaniem i prowadzi do dalszego wzrostu cen. Nie jest to łatwe zadanie, jednak nadmierna panika w niczym rolnikom nie pomoże, a doprowadzi jedynie do niekorzystnego dla ludzkiego zdrowia stresu. Warto z uwagą i rozsądkiem obserwować zmieniające się na rynku ceny i zaopatrywać się w taką ilość nawozów, jaka obecnie potrzebna jest do zaspokojenia potrzeb swoich aktualnych upraw.

Zostaw komentarz